Descarcă varianta detaliată a apelului lung al măsurii 6.6

APEL DE SELECȚIE
Asociația GAL Lider Bistrita-Nasaud anunţă lansarea în perioada 26.10.2017 – 27.11.2017
a primei sesiuni de cereri de proiecte din 2017 pentru următoarea măsură:
M6.6 – Activitati neagricole

Data publicării: 26.10.2017
Data lansării apelului de selecție: 26.10.2017
Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili pentru M6.6:
 Microîntreprinderi și întreprinderi mici, Persoane fizice autorizate, Întreprinderi Individuale, Întreprinderi Familiale, existente, din spațiul rural, care își propun realizarea de activități neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 Microîntreprinderi și întreprinderi mici, Persoane fizice autorizate, Întreprinderi Individuale, Întreprinderi Familiale, nou înființate (start-up), care nu au desfășurat activități până în momentul aplicării pentru sprijin;

Fonduri disponibile pe masura: 437.480,28 Euro
Fonduri disponibile pe sesiune: 437.480,28 Euro
Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 50.000 Euro
Data limită de primire a proiectelor: 27.11.2017
Locul unde se pot depune proiectele: Sediul Asociației GAL Lider Bistrița-Năsăud, respectiv la următoarea adresă: Localitatea Ilva Mică, nr. 825, județul Bistrița-Năsăud, în intervalul orar 12:00-15:00 de luni până vineri.
Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului publicat pe site-ul: www.galbn.ro, respectiv sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL Lider Bistrita Nasaud.
Important !
Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii aferente măsurii M6.6, se oprește înainte de termenul limită prevăzut în anunțul de lansare, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse, excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase, ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii aferente măsurii M6.6, cu excepția primelor 7 zile calendaristice de depunere când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării sesiunii.

Date de contact:
Asociația GAL Lider Bistrita Nasaud
Localitatea Ilva Mică, nr. 825, județul Bistrița-Năsăud,
Tel: 0727.301.144
e-mail: contact@galbn.ro
site: www.galbn.ro

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × two =

Back