Proiectul de cooperare

Culture and Origins through Mutual Events in South Eastern Europe (COME&SEE)

Obiectivul principal al proiectului

Obiectivul principal al proiectului este promovarea patrimoniului gastronomic și stimularea turismului gastronomic în context local și internațional.
Un aspect important și pertinent pentru implementarea SDL (Strategiei de Dezvoltare Locală) a GAL Lider Bistrița-Năsăud este cooperarea transnațională și interteritorială, prin care se intenționează valorificarea potențialului gastronomic.

Valoarea adăugată: Prin proiectul de cooperare se intenționează schimbul de know-how și promovarea turismului gastronomic, prin crearea unor evenimente gastronomice la nivel local si participarea la acest tip de evenimente pe teritoriul partenerilor din proiect.

Valorificarea experienței: Proiectului de cooperare ne oferă oportunitatea unor schimburi de bune practici, idei, cunoștințe, prin găzduirea și participarea la evenimente gastronomice în teritoriul fiecărui partener.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Schimbul de bune practici și tehnici între partenerii de proiect în vederea îmbunătățirii perspectivelor pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală;

2. Intensificarea caracterului inovator al acțiunilor de dezvoltare locală;

3. Creșterea competitivității teritoriilor prin: cultură, tradiții, artă și inovație digitală;

4. Inițierea unor activități de turism creativ.

Etapele proiectului

Primul pas în a avea un proiect de succes este crearea conceptului de turism creativ și evaluarea potențialului turistic creativ al partenerilor prin analiza tuturor elementelor care creează potențialul turistic: cultură locală, ceramică, pictură, dans, muzică, gastronomie și artă. Colectarea informațiilor se va realiza prin studii de marketing, analize în teritoriu, iar dezvoltarea conceptului de turism creativ se va realiza în cadrul unor workshop-uri comune (schimburi de know-how).

Al doilea pas este generarea unor produse care vor crește capacitatea teritoriilor, vor stimula și sprijini inovarea și dobândirea de mijloace comune de lucru și vor consolida parteneriatul, respectiv prin organizarea unor expoziții și festivaluri tradiționale/ateliere deschise/experiențe de degustare care vor include activități de turism creativ.

Ultimul pas este consolidarea capacității parteneriatului prin implementarea unei platforme/aplicații online comune și a unui album care va promova potențialul turismului creativ al partenerilor în contextul unei moșteniri balcanice comune.

“Travelling - it leaves you speechless, then turns you into a storyteller.”

Ibn Battuta

Scurt dicționar

Despre Cooperare 19.3 LEADER

Scopul acestei submăsuri este finanțarea proiectelor de cooperare transnațională (dintre România și alte state europene) și de cooperare interteritorială (în cadrul teritoriului României) între GAL-uri din România și parteneriatele de tip DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) sau alte parteneriate, ca de exemplu un grup de parteneri publici și privați locali pe un teritoriu rural/urban, care implementează o strategie de dezvoltare locală.

Galeria foto-video a proiectului

Vezi aici povestea în imagini a proiectului nostru de cooperare

Partenerii noștri de proiect

GAL Lunca Joasă a Siretului (România)
GAL Kavala Development Agency S.A. (Grecia)
GAL Çameli (Turcia)
GAL Gotse Delchev – Garmen – Hadzhidimovo (Bulgaria)
Back