**Perioada de derulare a proiectului s-a prelungit până la data de 20 decembrie 2020**

Prin organizarea de sesiuni de informare în domeniul îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale; respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții, creșterea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții, creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

DETALII

Durata sesiunilor de informare este de 8 ore, cu pauze de cafea  

Masa este asigurată

Acte necesare pentru înscriere:

Copie CI

Extras APIA/adeverință medic veterinar/registru agricol

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și de Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Măsura 1 – Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare

Back