Proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU)

Stagii de practică și consiliere profesională pentru elevii din regiunea Nord-Vest

Documente

RAPOARTE
Raport de selecție grup țintă nr.16 – publicat 07.02.2022
Raport de selecție grup țintă nr.15 – UCECOM – publicat 05.01.2022
Raport de preselecție grup țintă nr.19 – UCECOM – publicat 03.01.2022
Raport de preselecție grup țintă nr. 20 – Sighetu Marmației – publicat 26.01.2022
Raport de selecție grup țintă nr. 14 – Brassai – publicat 22.12.2021
Raport de preselecție grup țintă nr.18 – Brassai – publicat 21.12.2021
Raport de selecție în grup țintă nr. 13 – publicat 16.12.2021
Raport de selecție grup țintă nr.12 – Ocna Șugatag – publicat 15.12.2021
Raport de preselecție grup țintă nr.17 – publicat 07.12.2021
Raport de preselecție grup țintă nr.16 – Ocna Șugatag – publicat 06.12.2021
Raport de selecție grup țintă nr.11 – publicat 26.11.2021
Raport de preselecție grup țintă nr.14 – publicat 24.11.2021
Raport de selecție grup țintă nr.10 – publicat 12.11.2021
Raport de selecție grup țintă nr.9 – publicat 08.11.2021
Raport de selecție grup țintă nr.8 – publicat 05.11.2021
Raport de selecție grup țintă nr.7 – publicat 22.10.2021
Raport de preselecție grup țintă nr.14 – publicat 18.10.2021
Raport de preselecție grup țintă nr.13 – publicat 15.10.2021
Raport de selecție grup țintă nr.6 – publicat 05.10.2021
Raport de preselecție grup țintă nr.12 – publicat 29.09.2021
Raport de preselecție grup țintă nr.11 – publicat 10.09.2021
Raport de selecție grup țintă nr.5 – publicat 10.09.2021
Raport de preselecție grup țintă nr.10 – publicat 27.08.2021
Raport de preselecție grup țintă nr.9 – publicat 11.08.2021
Raport de preselecție grup țintă nr.8 – publicat 20.07.2021
Raport de preselecție grup țintă nr.7 – publicat 24.06.2021
Raport de preselecție grup țintă nr.6 – publicat 24.05.2021
Raport de preselecție grup țintă nr.5 – publicat 20.04.2021
Raport de preselecție grup țintă nr.4 – publicat 16.03.2021
Raport de selecție grup țintă nr.4 – publicat 24.02.2021
Raport de selecție grup țintă nr.3 – publicat 16.02.2021
Raport de preselecție grup țintă nr.3 – publicat 12.02.2021
Raport de selecție grup țintă nr.2 – publicat 08.02.2021
Raport de selecție grup țintă nr.1 – publicat 22.01.2021
Raport preselecție grup țintă nr.2 – publicat 20.01.2021
Raport preselecție grup țintă nr.1 – publicat 5.01.2021
Anunț lansare proces de selecție – publicat 16.12.2020

Obiectivul principal al proiectului

Proiectul are ca obiectiv principal creșterea participării elevilor din invățământul secundar superior și tertiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de învățare la locul de muncă și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică, consiliere și orientare profesională pentru 185 de elevi din unitățile de învățământ cu profil de turism și alimentație.

Stagiile de practică destinate celor 185 de elevi vor fi efectuate în conformitate cu programa școlară fiind corelate cu derularea specifică a activităților unui an școlar. Prin urmare, după stabilirea responsabililor pentru organizarea stagiilor de practică (cadre didactice, expert grup tință, experți stagii practică) și după selecția dosarelor de practică, vor fi contactați partenerii de practică în vederea stabilirii termenelor și a altor condiții specifice (programare alocare elevi; stabilire departamente de lucru și rezultate așteptate, roluri și responsabilități).

Ulterior acestor etape procedurale și esențiale, activitățile de practică se vor desfășura la sediul partenerului selectat și se vor gestiona prin îndrumarea directă a experților stagii de practică și sub monitorizarea cadrelor didactice supervizoare (stabilite de către entitățile de invățământ cu care se vor încheia convențiile de practică). Totodată, proiectul susține crearea de parteneriate pe termen lung între unitățile de învățământ vizate și firme din domeniul turismului și alimentației în scopul creșterii participării elevilor la programe de învățare la locul de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului

Creșterea capacității de integrare pe piața muncii pentru cei 185 de elevi prin implicarea într-un program de consiliere și orientare profesională, respectiv într-un program de sensibilizare și informare privind nediscriminarea de șanse pe piața muncii pentru o perioadă de 17 luni

Facilitarea tranziției de la educație la piața muncii prin implicarea elevilor într-un program dezvoltat pe o perioadă de 19 luni.

Ce oferim prin proiect

– 185 de stagii de practică destinate elevilor selectați în grupul țintă care urmează un program de studiu în domeniul turism și alimentație în cadrul universităților de învățământ secundar superior și terțiar non-universitar din regiunea Nord-Vest,

– Servicii de orientare și consiliere profesională prin care se va realiza traseul psiho-ocupațional pentru cei 185 de elevi din grupul țintă,

– Sesiuni de conștientizare privind principiile orizontale promovate în cadrul Comunității Europene (egalitate de șanse, nediscriminare)

– 600 Lei Bursă pentru fiecare elev participant la stagiul de practică

– Ateliere de practică organizate în afara țării pentru 12 elevi.

Despre grupul țintă

Grupul țintă al proiectului va fi selectat din rândul elevilor cu domiciliul în regiunea de dezvoltare Nord Vest care urmează cursurile unei unități de învățământ cu profil de turism și alimentație. Grupul țintă va fi alcătuit din 185 de persoane (elevi) dintre care 19 elevi de etnie rromă.

1. Să ai domiciliul în regiunea Nord-Vest (județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Baia Mare)

2. Să urmezi cursurile unei unități de învățământ cu profil de turism și alimentație din regiunea Nord-Vest:

* Clasele a XI-a și a XII-a pentru elevii de LICEU

* Clasele a X-a și a XI-a pentru elevii din ȘCOLI PROFESIONALE

* Toți anii de studiu pentru elevii din unitățile de învățământ POSTLICEAL

Elevii din ani terminali și cei de etnie rromă vor avea prioritate.

Criteriul de departajare va fi reprezentat de mediile obținute în semestrul anterior. În cazul în care doi sau mai mulți elevi au aceeași medie, criteriul de departajare suplimentar va fi reprezentat de data de înscriere în grupul țintă.

Rezultate așteptate

Prin realizarea activității de organizare și derulare a stagiilor de practică, se urmărește obținerea următoarelor rezultate:

– 2 calendare de desfășurare a practicii, pe perioada a doi ani școlari

– Parteneriate cu angajatori din domeniul alimentației și turismului, încheiate

– Selectarea a 185 de elevi din grupul țintă și înscrierea acestora în programul de stagii

– Susținerea a 185 de stagii de practică individuale și oferirea a 185 de burse a câte 600 de lei fiecare

– Întocmirea a 185 de dosare de practică

– Realizarea a 185 de evaluări

– Participarea a 12 elevi dintre cei selectați, la ateliere de practică în afara României

Back