Proiectul de cooperare

Experiența celor patru sezoane (food Derby)

Vă invităm la evenimentul Internațional Expo „30 Years of LEADER in EU” organizat în perioada 10-12 mai 2022 în Burgas, Bulgaria, în cadrul proiectului „Experiența celor patru sezoane- turism gastronomic în zonele rurale!”


NOU: Lista finală a participanților înscriși la evenimentul Internațional Expo „30 Years of LEADER in EU” organizat în perioada 10-12 mai 2022 în Burgas, Bulgaria, în cadrul proiectului „Experiența celor patru sezoane- turism gastronomic în zonele rurale – publicat 5.05.2022

Tabel centralizator cu participanții înscriși la evenimentul Internațional Expo „30 Years of LEADER in EU” organizat în perioada 10-12 mai 2022 în Burgas, Bulgaria, în cadrul proiectului „Experiența celor patru sezoane- turism gastronomic în zonele rurale – publicat 5.05.2022

Proces verbal de selecție a participanților înscriși la evenimentul Internațional Expo „30 Years of LEADER in EU” organizat în perioada 10-12 mai 2022 în Burgas, Bulgaria, în cadrul proiectului „Experiența celor patru sezoane- turism gastronomic în zonele rurale – publicat 5.05.2022


DOCUMENTE

Metodologie de selecție participanți în cadrul proiectului Experiența Celor Patru Sezoane (Food Derby) – Turism gastronomic în zonele rurale – publicată 27.04.2022

Anunț de înscriere/participare la evenimentul internațional Conference and Expo 30 Years of LEADER in EU – publicat 27.04.2022

Cerere de înscriere pentru participarea participarea la evenimentul INTERNAȚIONAL CONFERENCE AND EXPO “30 YEARS OF LEADER IN EU” organizat în cadrul proiectului Experiența celor patru sezoane – Turism gastronomic în zonele rurale – format editabil – publicată 27.04.2022

Obiectivul principal al proiectului

Obiectivul principal al proiectului este promovarea patrimoniului gastronomic și stimularea turismului gastronomic în context local și internațional. Un aspect important și pertinent pentru implementarea SDL (Strategiei de Dezvoltare Locală) a GAL Lider Bistrița-Năsăid este cooperarea transnațională și interteritorială, prin care se intenționează valorificarea potențialului gastronomic. Valoarea adăugată: Prin proiectul de cooperare se intenționează schimbul de know-how și promovarea turismului gastronomic, prin crearea unor evenimente gastronomice la nivel local si participarea la acest tip de evenimente pe teritoriul partenerilor din proiect. Valorificarea experienței: Proiectului de cooperare ne oferă oportunitatea unor schimburi de bune practici, idei, cunoștințe, prin găzduirea și participarea la evenimente gastronomice în teritoriul fiecărui partener.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Identificarea de rețete tradiționale și tehnici gastronomice 2. Transferul de know-how cu privire la organizarea de evenimente cu profil gastronomic și modalități de stimulare a turismului gastronomic 3. Promovarea activităților derulate și diseminarea rezultatelor obținute

Acțiuni

Acțiunea 1: După semnarea contractului de finanțare la nivelul AFIR, înainte de realizarea activităților de cooperare, GAL-urile vor întreprinde acțiuni de informare și promovare către publicul larg a obiectivelor proiectului, în mod transparent și nediscriminatoriu, utilizând mijloace de comunicare precum: postare pe pagina proprie a GAL, afișare la sediile primăriilor partenere în GAL. Informațiile cu privire la posibilitatea de a participa la vizitele de studiu și la atelierele de lucru pe gastronomie vor fi puse la dispoziția publicului larg, în mod transparent și nediscriminatoriu, utilizând multiple mijloace de comunicare: postare pe pagina web a GAL, postare pe pagina web a proiectului, postare pe pagina Facebook a GAL, postare pe pagina Facebook a proiectului, afișare la sediul GAL. Decizia cu privire la configurația delegațiilor se va lua ținând cont de criteriile de admisibilitate prestabilite și de principiul primul venit – primul servit (în limita bugetului disponibil).

Acțiunea 2: Exemplele de bune practici pentru organizarea de evenimente gastronomice respectiv pentru stimularea turismului gastronomic vor fi sintetizate într-un manual comun ce va conține informații practice și instrumente aplicate și ce va fi diseminat gratuit actorilor locali interesați.

Acțiunea 3: Realizarea unui clip video lung, respectiv a unui clip video scurt, unitare și comune, care vizează diseminarea elementelor de patrimoniu gastronomic și care se dorește să stimuleze turismul gastronomic.

Acțiunea 4: Dezvoltarea unei pagini Web comune și a unei pagini Facebook comune care vizează diseminarea activităților desfășurate (ex: vizite de lucru) și diseminarea livrabilelor obținute (ex: clip video, manual organizare evenimente gastronomice), în mod gratuit.

Activități

Realizarea unei analize de piață pentru inventarierea patrimoniului cultural imaterial gastronomic: Analiza de piață pentru inventarierea patrimoniului cultural imaterial gastronomic își propune să documenteze de manieră sistematică și riguroasă atât rețete tradiționale cât și tehnici gastronomice – unde prin gastronomic se înțelege relația dintre cultură și alimentație nu, la modul reducționist, doar alimentație.

Realizarea unui proiect tip pentru crearea unui punct de gastronomie locală: Experții externi implicați în atelierele de lucru vor realiza un proiect tip pentru crearea unui punct de gastronomie locală care va conține toate elementele necesare obținerii autorizațiilor pentru funcționare


Găzduirea de vizite de studiu, cu focus pe evenimente gastronomice sau turism gastronomic: Vizitele de studiu vor oferi oportunități de învățare și de împărtășire a exemplelor de bune practici cu privire la evenimente gastronomice sau turism gastronomic

Participarea la un eveniment internațional în domeniul dezvoltării rurale, organizat în Cehia.

Realizarea și promovarea a două clipuri video, din care o variantă lungă și o variantă lungă: Se va elabora o metodologie comună pentru filmarea, editarea și compilarea celor două clipuri video pentru a disemina proiectul în spațiul virtual dar și la evenimente cu profil gastronomic

Realizarea și promovarea unei pagini web, respectiv a unei pagini Facebook: Se va realiza o pagină Web și o pagină Facebook pentru a promova obiectivele proiectului și a disemina rezultatele proiectului în spațiul virtual, respectiv se va asigura mentenanța și actualizarea acestora.

Elaborarea și promovarea de materiale de promovare a proiectului și/sau a patrimoniului cultural imaterial gastronomic. Elementele identificate în cadrul analizelor de piață pentru inventarierea patrimoniului cultural imaterial gastronomic vor fi translatate în materiale de promovare a acestora (ex: cărți cu profil gastronomic, hărți cu profil gastronomic, vederi cu profil gastronomic, etc.)


“Food is the central activity of mankind and one of the single most significant trademarks of a culture.”

mark Kurlansky

Scurt dicționar

Despre Cooperare 19.3 LEADER

Scopul acestei submăsuri este finanțarea proiectelor de cooperare transnațională (dintre România și alte state europene) și de cooperare interteritorială (în cadrul teritoriului României) între GAL-uri din România și parteneriatele de tip DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) sau alte parteneriate, ca de exemplu un grup de parteneri publici și privați locali pe un teritoriu rural/urban, care implementează o strategie de dezvoltare locală.

Galeria foto-video a proiectului

Vezi aici povestea în imagini a proiectului nostru în teritoriul GAL Lider Bistrița-Năsăud

Partenerii noștri de proiect

GAL Ravakka

Finlanda

GAL Napoca Porolissum

România

GAL Kalakukko

finlanda

GAL Lider Cluj

România

Back