Masura 6.5

Investitii in broadband si e-servicii publice

09.04.2021.

 

Ghidul Solicitantului M6.5  – 09.04.2021.

Procedura de evaluare și selecție  – 09.04.2021.

Cerere de finantare 7.2 pentru GAL  – 09.04.2021.

Fisa de evaluare a eligibilitatii  – 09.04.2021.

Fisa de verificare a conformitatii documentelor  – 09.04.2021.

APEL DE SELECȚIE scurt 6.5

Apel lung 6.5  – 09.04.2021.

G-2.1L-Fisa-de-verificare-pe-teren-3  – 09.04.2021.

G-2.1L-Fisa-de-verificare-pe-teren-3  – 09.04.2021.

G-3.1-L-Fisa-de-solicitare-a-info-suplimentare-Partea-1-3  – 09.04.2021.

G-3.2-L-Fisa-de-raspuns-solicitare-informatii-suplimentare-3   – 09.04.2021.

G-4.1-L-FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECTIE-A-PROIECTULUI-2  – 09.04.2021.

G-4.2-L-Raport-de-selectie-intermediar (1)  – 09.04.2021.

G-4.3-L-Raport-de-selectie-final  – 09.04.2021.

G-6.1-L-Pista-de-audit-3  – 09.04.2021.

G-7.1-L-Raport-asupra-verific¦rii-pe-teren  – 09.04.2021.

Anexa-1-Memoriu-justificativ  – 09.04.2021.

Anexa-2-Studiul_de_Fezabilitate  – 09.04.2021.

Anexa-2.1-Recomandari_analiza_cost-beneficiu  – 09.04.2021.

Anexa-3-Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica-1  – 09.04.2021.

Anexa-4-Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis_-4-1  – 09.04.2021.

Anexa-5-Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate-2  – 09.04.2021.

Anexa-6-Declaratie-debitor-AFIR-1  – 09.04.2021.

Anexa-7-Lista-zonelor-albe-GAL-2014-2020-actualizata  – 09.04.2021.

Anexa-8-Declaratie de monitorizare a proiectului  – 09.04.2021.

 

Back