Măsura 6.6 – Activități neagricole – sesiunea IV – 19.04.2023

Apeluri, cerere de finanțare și ghid

Apel de selecție scurt – M6.6. – Activități neagricole – sesiunea IV – 19.04.2023

Apel de selecție lung – M6.6. – Activități neagricole – modificat – sesiunea IV – 19.04.2023

Ghidul solicitantului M6.6. – Activități neagricole

Cererea de finanțare – M6.6. – Activități neagricole – sesiunea IV

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL – M6.6. – Activități neagricole

Fișe și rapoarte

G6.1L – Pista de audit pentru cererea de finanțare M6.6. – Activități neagricole

G5.1L – Raport de contestații

G4.3L – Raport de selecție final M6.6. – Activități neagricole – sesiunea IV – 2023

G4.2L – Raport de selecție intermediar M6.6. – Activități neagricole – sesiunea IV – 2023

G4.1L – Fișa de verificare a criteriilor de selecție a proiectului

G3.2L – Fișa de răspuns la solicitarea informațiilor suplimentare

G3.1L – Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare

G7.1L – Raport asupra verificării pe teren

G2.1L – Fișa de verificare pe teren

Fișa de evaluare generală a proiectului – tip de sprijin Sumă Forfetară

Anexe

Anexa 9 – Declarație pe propria răspundere privind procesul de monitorizare și respectare a manualului de identitate vizuală

Anexa 8 – Declarație pe propria răspundere privind angajamentul de raportare către GAL Lider Bistrița-Năsăud

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile la finanțare în cadrul măsurii M6.6. – Activități neagricole – sesiunea IV – 2023

Anexa 5 – Declarație pe propria răspundere a solicitantului că nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M02

Anexa 4 – Declarație pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în “întreprindere în dificultate”

Anexa 3 – Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind ajutoarele de minimis

Anexa 2 – Model de declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderilor și întreprinderi mici

Anexa 1 – Plan de afaceri M6.6. – Activități neagricole

Back