Află mai multe despre asociație

Despre noi

Despre

Asociația GAL Lider Bistrița-Năsăud

Asociația GAL Lider Bistrița-Năsăud este un parteneriat public-privat și funcționează asemenea unui ONG. Scopul principal al asociației este dezvoltarea teritoriului său și comunitatea pe care o deservește printr-o abordare de jos în sus. Ne gândim Strategia de Dezvoltare Locală pe baza nevoilor comunității, susținem și implementăm proiecte cu finanțare europeană majoritar prin axa Programului LEADER. Obiectivul nostru fundamental este dezvoltarea mediului rural.
Teritoriul nostru se situează în Nord-Estul județului Bistrița-Năsăud și cuprinde: Ilva Mică, Ilva Mare, Poiana Ilvei, Măgura Ilvei, Leșu, Lunca Ilvei, Sângeorz Băi, Rodna, Maieru, Șanț.

Despre teritoriu

Teritoriul GAL Lider Bistrița-Năsăud

„O echipă puternică poate transforma orice viziune în realitate.”

John Carmack

01

Strategie

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a Asociației GAL Lider Bistrița-Năsăud este un instrument important de planificare pe termen mediu și presupune o viziune de dezvoltare realistă și realizabilă prin atingerea obiectivelor și măsurilor stabilite în cadrul GAL în acord cu obiectivele principale ale Programului LEADER.

02

Comunitate

Asociația GAL Lider Bistrița-Năsăud deservește comunitatea, compusă din oameni ce locuiesc sau își desfășoară activitatea în teritoriu.Teritoriul nostru se situează în Nord-Estul județului Bistrița-Năsăud și cuprinde: Ilva Mică, Ilva Mare, Poiana Ilvei, Măgura Ilvei, Leșu, Lunca Ilvei, Sângeorz Băi, Rodna, Maieru, Șanț.

03

Inovare

Proiectele noastre se concentrează pe tematici inovative ce apar pe plan european, cum ar fi: tranziția verde, digitalizarea, problematici legate de mediu, incluziunea socială, diversitatea, egalitatea de gen sau educația integrată. Prin inovare, ne raportăm altfel la viitorul omenirii și ne amintim că nu există viitor fără schimbare.

Contactează-ne

Adresă

Ilva Mică, nr.825 Județul Bistrița-Năsăud

Număr de telefon

+40 727 301 144

Email

contact@galbn.ro

Back