Proiect 16.1A Grupuri Operaționale (GO)

Valorificarea variațiilor pedologice pentru obținerea eficientă de furaje inovative din resurse pomicole

Contextul și scopul proiectului 
Proiectul vizează o problemă practică a pomicultorilor: necesitatea de a utiliza deșeurile de la producția fructelor printr-o soluție inovativă – valorificarea variațiilor pedologice pentru obținerea eficientă de furaje inovative din resurse pomicole.

Datorită standardelor de calitate impuse, pomicultorii rămân cu deșeuri pe care, deși le valorifică în forma actuală ca furaje, le-ar putea conferi valoare adăugată (aport nutritiv, valabilitate crescută etc.) Proiectul urmărește dezvoltarea unor furaje inovative din aceste resturi și corelarea lor cu variațiile pedologice, prin recomandări de culturi pomicole eficiente, optime tipologiei de sol prezente, care să nu necesite potențare.

Demersul vizează aplicarea în practică a unei soluții inovative de eliminare a biomasei reziduale constitută din fructe, prin valorificare alternativă în furaje cu valoare adăugată destinate animalelor de fermă monogastrice
și poligastrice.

Contribuția inovativă a proiectului constă atât în componenta lui de cercetare-dezvoltare de produs, cât și în cea socială. Cercetarea-dezvoltarea de produs constau în corelarea celor două elemente ce aduc plus-valoare activităților partenerilor, respectiv valorificarea simultană a deșeurilor pomicole și a resurselor de sol. Promovarea și demonstrarea funcționalității cooperării dintre actorii diverselor domenii de interes în vederea realizării unor obiective comune, reprezintă componenta de inovare socială.

Contextul și scopul proiectului 
Obiectivul principal al proiectului este furnizarea unei valorificări superioare a deșeurilor și produselor secundare din pomicultură în concordanță cu principiile economiei circulare și a variațiilor pedologice existente pe teritoriul parteneriatului.
 
Obiective secundare:
Optimizarea utilizării solurilor în pomicultură prin furnizarea unei soluții inovative de investigare a variațiilor pedologice
Realizarea unor rețete furajere inovative din deșeuri și produse secundare pomicole care să țină cont de proprietățile solurilor partenerilor.

Rezolvarea unor aspecte practice cu care se confruntă, în principal, pomicultorii, identificarea unei soluții inovative de rezolvare a acestora și transferul tehnologic al inovării, de la nivelul centrului tehnologic de cercetare către practica fermei, reprezintă problemele la soluționarea cărora proiectul își propune să contribuie.

 

Problemele identificate sunt reprezentate atât de necesitatea rezolvării aspectelor legate de utilizarea deșeurilor pomicole, care neadresate pot deveni poluante/dăunătoare pentru mediu, cât de eficientizare a valorificării potențialului pedologic din zonele vizate. Soluția inovativă constă în valorificarea acestor deșeuri pomicole în suplimente furajere complexe, naturale, bogate în fitonutrienți, macroelemente, microelemente, vitaminele A, C și ale complexului B. Transferul tehnologic este realizabil prin parteneriatul creat în cadrul proiectului, ce contribuie la realizarea conexiunii dintre reprezentanți proveniți din diverse sectoare de activitate.

Care sunt beneficiile specifice pe care proiectul le va crea pentru membrii grupului operațional?

În ceea ce privește membrii grupului operațional aparținând categoriei fermierilor/pomicultorilor, aceștia vor beneficia de următoarele beneficii/ vor avea acces facilitat la următoarele oportunități/ vor putea genera valoare adăugată:
După finalizarea proiectului, utilizatorilor finali (pomicultori/fermieri cu pomi fructiferi în gospodării) le va fi mult mai ușor să:
Valorifice mai eficient terenul pe care îl au la dispoziție, prin creșterea nivelului de cunoștințe în ceea ce privește favorabilitatea solurilor pentru anumite culturi pomicole.

Acest aspect este valabil și în cazul partenerilor care fie doresc să se extindă, fie să investească în alte culturi pomicole.
Valorifice alternativ resursele pomicole pe care nu le pot comercializa și care, neadresate, pot deveni poluante/dăunătoare pentru mediu. În ceea ce privește solurile, fermierii au oportunități suplimentare de a-și valorifica terenul, conferind valoare adăugată acestuia fie prin plantarea unor specii pomicole
care să le echilibreze solul, fie prin plantarea unor specii care se pretează pe acesta.
Specialiștii implicați în proiect (fie că este vorba de cercetători sau tehnicieni în biotehnologii, specialiști agronomi, specialiști GIS etc.) ar putea utiliza rezultatele proiectului în următoarele feluri:

Dezvoltarea unui sistem inovativ de rețetare furajeră care să țină cont de carențele cauzate de profilul solului din care provin furajele convenționale și care să le amelioreze prin suplimentarea cu deșeuri pomicole reutilizate.
Elaborarea unui model bazat pe dezvoltare sustenabilă a exploatațiilor pomicole și agricole, prin valorificarea eficientă a unei resursei de bază a unei ferme, respectiv solul și utilizarea resurselor alternative, respectiv biomasă de proveniență pomicolă din gospodărie altminteri nevalorificată la întregul său potențial.
Dezvoltarea unor instrumente avansate de interogare și reprezentare spațială eficientă a profilurilor solului (analiză statistică spațială), care să permită o actualizare a hărților existente cu un consum redus de resurse (prin prevalarea de mostre de sol reprezentative), sistem cu potențial și datorită caracterului său multiplicabil și scalabil.

Proiectul este implementat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României, în zone cu înaltă valoare naturală (HNV), localizate pe aria județelor Bistrița-Năsăud și Cluj, pe teritoriile cărora sunt situate toate fermele partenerilor.

În vederea realizării proiectului este creat un Grup Operațional, alcătuit din:
fermieri, cercetători, actori ai mediului de afaceri, reprezentanți ai sectorului pomicol productiv și universitar, ai ONG-urilor și mediului de business.

Dezvoltarea și implementarea proiectului se supun unei paradigme socio-economice unitare, în rândul partenerilor regăsindu-se atât fermieri pentru care pomicultura reprezintă activitatea primară, cât și persoane cu ferme mixte, acestea din urmă reprezentând profilul dominant pentru contextul mediului rural din România.

Proiectul se adresează ramurii ecologice a sectorului pomicol. Tehnicile și procesele de producere a furajelor nu afectează caractreul ecologic al produselor dezvoltate. Deși în parteneriat există fermieri care practică agricultura convențională, deșeurile pomicole nu sunt rezultatul practicilor agriculturi intensive.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Agenția pentru Finantarea Investitiilor Rurale, Submăsura 16.1a - Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul agricol și pomicol Nr. Contract de finanțare: C161A0000011861300003/29.04.2021

Proiectul Valorificarea variațiilor pedologice pentru obținerea eficientă de furaje inovative din resurse pomicole se poate vedea de acum și în realitate augmentată (AR)!

Realitatea augmentată (AR) reprezintă o nouă tehnologie ce oferă o experiență interactivă și unică utilizatorului. Pe scurt, realitatea augmentată combină lumea virtuală cu cea reală prin suprapunerea în timp real a obiectelor virtuale, în unele cazuri tridimensionale (3D), într-un mediu real. De exemplu, când vei privi cu ajutorul camere unui telefon sau a unei tablete, un model AR va apărea ca și cum s-ar afla în lumea reală. 

Exact acest lucru l-am realizat și noi pentru proiectul Valorificarea variațiilor pedologice pentru obținerea eficientă de furaje inovative din resurse pomicole. 

Am creat o experiență virtuală inedită folosind tehnologia AR. Tot ce trebuie să faceți pentru a vedea următoarele lucrări AR în mișcare este să urmăriți cu atenție următorii pași:

  1. Descarcă aplicația Artivive din App Store sau Google Play.
  2. Pornește aplicația și îndreaptă camera telefonului sau a tabletei spre imaginile de mai jos.
  3. Pornește sunetul dispozitivului folosit și ascultă narațiunea Află povestea proiectului nostru.
  4. Spune-ne și nouă părerea ta! Și nu uita să distribui aceste lucrări și celorlalți!
Back