Apelurile pentru măsurile M3.1 și M6.5 au fost prelungite. Click pentru a vizualiza apelurile prelungite - 2.07.2019    IMPORTANT!!! Avand in vedere prevederile ghidului in ceea ce priveste depunerea de proiecte pentru sesiunea deschisa pe 26.10.2017, declaram sesiunea pentru M 6.6 Activitati Neagricole INCHISA. Click pentru detalii.    ATENȚIE! Sesiunile de depunere pentru măsurile 3.1, 6.2, 6.4 au fost închise – 5.03.2018    A fost publicat raportul de selecție final pentru măsura 6.2 - 19.03.2018    03.04.2018 - A fost publicat Ghidul Solicitantului pentru măsura 6.6 (activități neagricole). Lansare în 10.04    03.04.2018 - A fost publicat Ghidul Solicitantului pentru măsura 6.1 (patrimoniu imaterial). Lansare în 10.04    13.04.2018 - A fost publicat Ghidul solicitantului pentru măsura 6.3     16.04.2018 - ATENȚIE! Sesiunea de depunere a proiectelor pe măsura M6.6 a fost închisă deoarece s-a atins plafonul de 200 % din nivelul alocarii disponibile.     Vezi calendarul actualizat al apelurilor de selecție    A fost publicat ghidul solicitantului pentru măsura M6.4 - 7.06.2018    A fost publicat ghidul solicitantului pentru măsura M6.5 - 31.05.2019 - lansarea apelului în 10.06.2019    ATENȚIE! În 6.06.2019 se lansează apelurile de selecție pentu M3.1, M6.2, M6.3 - vezi apelurile    ATENTIE! Au fost publicate ghidurile solicitantului pentru măsurile M3.1, M6.2 și M6.3 - intră în pagina ”ghiduri finale” pentru detalii - 29.05.2019

Ghid măsura M6.3 – reconversia clădirilor cu potențial de patrimoniu înspre obiective turistice

GHIDUL-SOLICITANTULUI-6.3

APEL DE SELECȚIE 6.3 (varianta scurtă)

Apel de selecție 6.3 (varianta lungă)

Cerere de finantare 7.6 pentru GAL

Anexa_2_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa_3_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

Anexa_4_Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate

Anexa_5_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02

Anexa_6_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa_7_Rezultate_finale_recensamantul_Populatiei_2011_Tabelul_nr.3

Anexa_8_Declaratie pe propria raspundere

Anexa_9_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa_10_Memoriu-justificativ-beneficiari-publici-model

Anexa_11_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa_12_Declaratie-debitor-AFIR

E-1.2-L-Fisa-de-evaluare-generala-a-proiectului

E-3.4-L-Fisa-de-raspuns-solicitare-informatii-suplimentare

E-3.4-L-Fisa-de-solicitare-a-info-suplimentare-Partea-1-2

G-4.1-L-FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECTIE-A-PROIECTULUI

G-4.2-L-Raport-de-selectie-intermediar-

G-4.3-L-Raport-de-selectie-final-

G-5.1-L-Raport-de-contestatii

G-6.1-L-Pista-de-audit

G-8.1-L-Fisa-de-contractare

Procedura-de-evaluare-și-selecție

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 9 =

Back