Apelurile pentru măsurile M3.1 și M6.5 au fost prelungite. Click pentru a vizualiza apelurile prelungite - 2.07.2019    IMPORTANT!!! Avand in vedere prevederile ghidului in ceea ce priveste depunerea de proiecte pentru sesiunea deschisa pe 26.10.2017, declaram sesiunea pentru M 6.6 Activitati Neagricole INCHISA. Click pentru detalii.    ATENȚIE! Sesiunile de depunere pentru măsurile 3.1, 6.2, 6.4 au fost închise – 5.03.2018    A fost publicat raportul de selecție final pentru măsura 6.2 - 19.03.2018    03.04.2018 - A fost publicat Ghidul Solicitantului pentru măsura 6.6 (activități neagricole). Lansare în 10.04    03.04.2018 - A fost publicat Ghidul Solicitantului pentru măsura 6.1 (patrimoniu imaterial). Lansare în 10.04    13.04.2018 - A fost publicat Ghidul solicitantului pentru măsura 6.3     16.04.2018 - ATENȚIE! Sesiunea de depunere a proiectelor pe măsura M6.6 a fost închisă deoarece s-a atins plafonul de 200 % din nivelul alocarii disponibile.     Vezi calendarul actualizat al apelurilor de selecție    A fost publicat ghidul solicitantului pentru măsura M6.4 - 7.06.2018    A fost publicat ghidul solicitantului pentru măsura M6.5 - 31.05.2019 - lansarea apelului în 10.06.2019    ATENȚIE! În 6.06.2019 se lansează apelurile de selecție pentu M3.1, M6.2, M6.3 - vezi apelurile    ATENTIE! Au fost publicate ghidurile solicitantului pentru măsurile M3.1, M6.2 și M6.3 - intră în pagina ”ghiduri finale” pentru detalii - 29.05.2019

Ghidul solicitantului – M6.5 – Investiții în broadband și e-investiții publice

Ghidul Solicitantului M6.5 Apel scurt 6.5 Apel lung 6.5 Anexa-1-Memoriu-justificativ Anexa-2.1-Recomandari_analiza_cost-beneficiu Anexa-2-Studiul_de_Fezabilitate Anexa-3-Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica Anexa-4-Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis_-4-1 Anexa-5-Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate Anexa-6-Declaratie-debitor-AFIR Anexa-7-Lista-zonelor-albe-GAL-2014-2020-actualizata Cerere de finantare 7.2 pentru GAL E1.2L-Fisa-de-evaluare-generala-a-proiectului G-2.1L-Fisa-de-verificare-pe-teren G-3.1-L-Fisa-de-solicitare-a-info-suplimentare-Partea-1-3 G-3.2-L-Fisa-de-raspuns-solicitare-informatii-suplimentare G-4.1-L-FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECTIE-A-PROIECTULUI G-4.2-L-Raport-de-selectie-intermediar G-4.3-L-Raport-de-selectie-final G-5.1-L-Raport-de-contestatii G-6.1-L-Pista-de-audit G-7.1-L-Raport-asupra-verific¦rii-pe-teren Procedura de evaluare și selecție  

Continue Reading

Ghidul solicitantului M6.2 – Dezvoltarea micii infrastructuri…

GHIDUL SOLICITANTULUI 6.2 Apel de selectie – varianta simplificata Apel de selectie – varianta detaliata Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate Anexa_3_Declaratie-debitor-AFIR Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu Anexa_5_Rezultate_finale_recensamantul_Populatiei_2011_Tabelul_nr.3 Anexa_6_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect Cerere de finantare 6.2 pentru GAL Declaratie-conflict-interese E-1.2-L Fisa de evaluare generala E-3.4-L-Fisa-de-solicitare-a-info-suplimentare-Partea-1-2 E-3.4-L-Fisa-de-raspuns-solicitare-informatii-suplimentare G-4.1-L-FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECTIE-A-PROIECTULUI G-4.2-L-Raport-de-selectie-intermediar- G-4.3-L-Raport-de-selectie-final- G-5.1-L-Raport-de-contestatii-2 G-6.1-L-Pista-de-audit-2 G-8.1-L-Fisa-de-contractare Procedura-de-evaluare-și-selecție

Continue Reading

Ghidul solicitantului M3.1 – Valorificarea produselor locale

Ghidul Solicitantului M3.1 – varianta finala Apel de selectie – varianta simplificata Apel de selectie -varianta detaliata Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate Anexa_3_-_Model_plan_marketing Anexa_4_-_Acord_de_cooperare_pentru_constituire_Parteneriat Anexa_5_-_Acte_normative_utile Anexa_6_-_aferenta_STP_din_cadrul_national_de_legislativ_de_implementare Anexa_7_-_Lista_localitati_HNV Anexa_8_Declaratie de monitorizare a proiectului Anexa_9_Recomandari_analiza_cost-beneficiu CERERE DE FINANTARE – SERVICII Cerere de finantare 16.4 pentru GAL E-1.2-L Fisa de evaluare generala – SERVICII E-1.2-L Fisa de…

Continue Reading

Ghidul solicitantului M6.3 – Reconversia clădirilor cu potențial de patrimoniu…

GHIDUL SOLICITANTULUI 6.3 Apel de selectie – varianta detaliata Apel de selectie – varianta simplificata Anexa_2_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica Anexa_3_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis) Anexa_4_Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate Anexa_5_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02 Anexa_6_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect Anexa_7_Rezultate_finale_recensamantul_Populatiei_2011_Tabelul_nr.3 Anexa_8_Declaratie pe propria raspundere Anexa_9_Studiul_de_Fezabilitate Anexa_10_Memoriu-justificativ-beneficiari-publici-model-1-1 Anexa_11_Recomandari_analiza_cost-beneficiu Anexa_12_Declaratie-debitor-AFIR E-1.2-L Fisa de evaluare generala E-3.4-L-Fisa-de-solicitare-a-info-suplimentare-Partea-1-2 E-3.4-L-Fisa-de-raspuns-solicitare-informatii-suplimentare Cerere de finantare 7.6 pentru GAL G-4.1-L-FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECTIE-A-PROIECTULUI G-4.2-L-Raport-de-selectie-intermediar- G-4.3-L-Raport-de-selectie-final- G-5.1-L-Raport-de-contestatii G-6.1-L-Pista-de-audit G-8.1-L-Fisa-de-contractare Procedura-de-evaluare-și-selecție

Continue Reading

Ghid măsura 6.2 (sesiunea II)

GHIDUL SOLICITANTULUI 6.2 c Cerere de finantare 6.2 pentru GAL APEL DE SELECȚIE scurt 6.2 Apel lung 6.2 Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate Anexa-3-Declaratie-debitor-AFIR Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu Anexa_8_Rezultate_finale_recensamantul_Populatiei_2011_Tabelul_nr.3 Anexa_10_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect Declaratie-conflict-interese-1 E-1.2-L Fisa de evaluare generala E-3.4-L-Fisa-de-solicitare-a-info-suplimentare-Partea-1-2 E-3.4-L-Fisa-de-raspuns-solicitare-informatii-suplimentare-2 G-4.1-L-FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECTIE-A-PROIECTULUI-2 G-4.2-L-Raport-de-selectie-intermediar- G-4.3-L-Raport-de-selectie-final- G-5.1-L-Raport-de-contestatii G-6.1-L-Pista-de-audit G-8.1-L-Fisa-de-contractare Procedura-de-evaluare-și-selecție

Continue Reading

Strategia de Dezvoltare (v2) – modificată 13.06.2018

Anexa modificare SDL iunie 2018 Formular F6 – Nota aprobare modificare SDL Gal Lider Bistrita nr. 216348 00-V4-INTRODUCERE 01-V4-CAPITOLUL-I 02-V4-Cap.II-BN 03-V4-CAPITOLUL-III-SWOT 04-V4-Capitolul-IV-obiective-prioritati 05-V4-M3.1 05-V4-M6.1 05-V4-M6.2 05-V4-M6.3 05-V4-M6.4 05-V4-M6.5 05-V4-M6.6 06-V4-Capitolul-VI 07-V4-Capitolul-VII 08-V4-Cap.VIII-Animare-BN 09-V4-CAPITOLUL-IX 10-V4-CAPITOLUL-X 11-V4-CAPITOLUL-XI 12-V4-Capitolul-XII 14.-Anexa-1-–-Acord-de-parteneriat-HCL-alte-documente-justificative Anexa-2-Fisa-de-prezentare-a-teritoriului-1 Anexa-3-Componenta-parteneriatului Anexa-4-Planul-de-finantare-modificat- Anexa-5-Harta-Lider-Bistrita-Nasaud Anexa-8-Fisa-Postului

Continue Reading

Ghidul Solicitantului măsura M6.4

Ghidul Solicitantului M 6.4 APEL DE SELECȚIE scurt 6.4 Apel de selecție lung 6.4 Anexa 1 – Cerere de finantare Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate Anexa_3_Memoriu-justificativ-beneficiari-publici-model-1-1 Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu-1 Anexa_5_Declaratie-debitor-AFIR Anexa_6_Declaratie pe propria raspundere Anexa_7_Rezultate_finale_recensamantul_Populatiei_2011_Tabelul_nr.3 Anexa_8_Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal E-1.2 – L Fisa de evaluare generala E-3.4-L-Fisa-de-raspuns-solicitare-informatii-suplimentare E-3.4-L-Fisa-de-solicitare-a-info-suplimentare-Partea-1-2 G-4.1-L-FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECTIE-A-PROIECTULUI G-4.2-L-Raport-de-selectie-intermediar- G-4.3-L-Raport-de-selectie-final- G-5.1-L-Raport-de-contestatii G-6.1-L-Pista-de-audit G-8.1-L-Fisa-de-contractare Procedura-de-evaluare-și-selecție

Continue Reading

Ghid măsura M6.3 – reconversia clădirilor cu potențial de patrimoniu înspre obiective turistice

GHIDUL-SOLICITANTULUI-6.3 APEL DE SELECȚIE 6.3 (varianta scurtă) Apel de selecție 6.3 (varianta lungă) Cerere de finantare 7.6 pentru GAL Anexa_2_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica Anexa_3_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis) Anexa_4_Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate Anexa_5_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02 Anexa_6_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect Anexa_7_Rezultate_finale_recensamantul_Populatiei_2011_Tabelul_nr.3 Anexa_8_Declaratie pe propria raspundere Anexa_9_Studiul_de_Fezabilitate Anexa_10_Memoriu-justificativ-beneficiari-publici-model Anexa_11_Recomandari_analiza_cost-beneficiu Anexa_12_Declaratie-debitor-AFIR E-1.2-L-Fisa-de-evaluare-generala-a-proiectului E-3.4-L-Fisa-de-raspuns-solicitare-informatii-suplimentare E-3.4-L-Fisa-de-solicitare-a-info-suplimentare-Partea-1-2 G-4.1-L-FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECTIE-A-PROIECTULUI G-4.2-L-Raport-de-selectie-intermediar- G-4.3-L-Raport-de-selectie-final- G-5.1-L-Raport-de-contestatii G-6.1-L-Pista-de-audit G-8.1-L-Fisa-de-contractare Procedura-de-evaluare-și-selecție

Continue Reading

Ghidul solicitantului măsura 6.1 – patrimoniu imaterial și identitate locală

Ghidul-Solicitantului-M6.1 Apel de selectie 6.1 (varianta lungă) APEL DE SELECȚIE 6.1 (varianta scurtă) Anexa_1_Cerere de finantare 7.6 pentru GAL Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate Anexa_3_Memoriu-justificativ-beneficiari-publici-model-1-1 Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu-1 Anexa_5_Declaratie-debitor-AFIR Anexa_6_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect Anexa_7_Rezultate_finale_recensamantul_Populatiei_2011_Tabelul_nr.3 Anexa_8_Declaratie pe propria raspundere E-1.2-L-Fisa-de-evaluare-generala-a-proiectului- E-3.4-L-Fisa-de-raspuns-solicitare-informatii-suplimentare-2 E-3.4-L-Fisa-de-solicitare-a-info-suplimentare-Partea-1-2 G-4.1-L-FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECTIE-A-PROIECTULUI-2 G-4.2-L-Raport-de-selectie-intermediar- G-4.3-L-Raport-de-selectie-final- G-5.1-L-Raport-de-contestatii-2 G-6.1-L-Pista-de-audit-2 G-8.1-L-Fisa-de-contractare Procedura-de-evaluare-și-selecție  

Continue Reading

Ghidul solicitantului măsura 6.6 – Activități neagricole (sesiunea II)

GHIDUL SOLICITANTULUI 6.6 – Activități neagricole APEL DE SELECȚIE (varianta scurtă) Apel de selectie (varianta lunga) Cerere de finantare 6.6 G-2.1L-Fisa-de-verificare-pe-teren G-3.1-L-Fisa-de-solicitare-a-info-suplimentare-Partea-1-3 G-3.2-L-Fisa-de-raspuns-solicitare-informatii-suplimentare G-4.1-L-FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECTIE-A-PROIECTULUI-2-1 G-4.2-L-Raport-de-selectie-intermediar G-4.3-L-Raport-de-selectie-final G-5.1-L-Raport-de-contestatii-3 G-6.1-L-Pista-de-audit-3 G-7.1-L-Raport-asupra-verific¦rii-pe-teren Procedura de evaluare și selecție Anexa_1_Model_Plan_de_Afaceri_sM6.6 Anexa_2_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica Anexa_3_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_ Anexa_4_Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate Anexa_5_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02 Anexa_6_Declaratie-debitor-AFIR Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile Anexa_8_Declaratie pe propria raspundere E1.2L-Fisa-de-evaluare-generala-a-proiectului

Continue Reading

Strategia de Dezvoltare (v1) – modificată 22.03.2018

ANEXA 1 Modificare SDL martie 2018 F6 – Nota aprobare modificare SDL nr. 216172 GAL Lider Bistrita 00-V4-INTRODUCERE 01-V4-CAPITOLUL-I 02-V4-Cap.II-BN 03-V4-CAPITOLUL-III-SWOT 04-V4-Capitolul-IV-obiective-prioritati 05-V4-M3.1 05-V4-M6.1 05-V4-M6.2 05-V4-M6.3 05-V4-M6.4 05-V4-M6.5 05-V4-M6.6 06-V4-Capitolul-VI 07-V4-Capitolul-VII 08-V4-Cap.VIII-Animare-BN 09-V4-CAPITOLUL-IX 10-V4-CAPITOLUL-X 11-V4-CAPITOLUL-XI 12-V4-Capitolul-XII 14.-Anexa-1-–-Acord-de-parteneriat-HCL-alte-documente-justificative Anexa-2-Fisa-de-prezentare-a-teritoriului-1 Anexa-3-Componenta-parteneriatului Anexa-4-Planul-de-finantare-refacut- Anexa-5-Harta-Lider-Bistrita-Nasaud Anexa-8-Fisa-Postului

Continue Reading

Ghidul solicitantului măsura 3.1

Ghidul-Solicitantului-M3.1-varianta-finala APEL DE SELECȚIE scurt 3.1 Apel de selecție – varianta lunga 3.1 Cerere de finantare 16.4 pentru GAL Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate Anexa_3_-_Model_plan_marketing Anexa_4_-_Acord_de_cooperare_pentru_constituire_Parteneriat Anexa_4_-_Acte_normative_utile_ Anexa_5_-_aferenta_STP_din_cadrul_national_de_legislativ_de_implementare_ Anexa_6_-_Lista_localitati_HNV Anexa_7_Recomandari_analiza_cost-beneficiu Anexa_8_Declaratie de monitorizare a proiectului E-1.2-L Fisa de evaluare generala G-4.1-L-FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECTIE-A-PROIECTULUI Procedura-de-evaluare-și-selecție  

Continue Reading
Back