Apelurile pentru măsurile M3.1 și M6.5 au fost prelungite. Click pentru a vizualiza apelurile prelungite - 2.07.2019    IMPORTANT!!! Avand in vedere prevederile ghidului in ceea ce priveste depunerea de proiecte pentru sesiunea deschisa pe 26.10.2017, declaram sesiunea pentru M 6.6 Activitati Neagricole INCHISA. Click pentru detalii.    ATENȚIE! Sesiunile de depunere pentru măsurile 3.1, 6.2, 6.4 au fost închise – 5.03.2018    A fost publicat raportul de selecție final pentru măsura 6.2 - 19.03.2018    03.04.2018 - A fost publicat Ghidul Solicitantului pentru măsura 6.6 (activități neagricole). Lansare în 10.04    03.04.2018 - A fost publicat Ghidul Solicitantului pentru măsura 6.1 (patrimoniu imaterial). Lansare în 10.04    13.04.2018 - A fost publicat Ghidul solicitantului pentru măsura 6.3     16.04.2018 - ATENȚIE! Sesiunea de depunere a proiectelor pe măsura M6.6 a fost închisă deoarece s-a atins plafonul de 200 % din nivelul alocarii disponibile.     Vezi calendarul actualizat al apelurilor de selecție    A fost publicat ghidul solicitantului pentru măsura M6.4 - 7.06.2018    A fost publicat ghidul solicitantului pentru măsura M6.5 - 31.05.2019 - lansarea apelului în 10.06.2019    ATENȚIE! În 6.06.2019 se lansează apelurile de selecție pentu M3.1, M6.2, M6.3 - vezi apelurile    ATENTIE! Au fost publicate ghidurile solicitantului pentru măsurile M3.1, M6.2 și M6.3 - intră în pagina ”ghiduri finale” pentru detalii - 29.05.2019

Apel de selecție măsura 6.3 – Reconversia clădirilor cu potențial de patrimoniu înspre obiective turistice – 12.04.2018

APEL DE SELECȚIE

Asociația GAL Lider Bistrita-Nasaud  anunţă lansarea în perioada 20.04.2018 – 21.05.2018

a primei sesiuni de cereri de proiecte din 2018 pentru următoareamăsură:

M6.3 – RECONVERSIA CLADIRILOR CU POTENTIAL DE PATRIMONIU INSPRE OBIECTIVE TURISTICE

 

Data publicării: 20.04.2018

Data lansării apelului de selecție: 20.04.2018

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiary eligibili pentru M6.3:

  • Beneficiari publici (comunele și orașele definite conform legislației în vigoare)
  • Societăți și întreprinderi private/ ONG/ așezăminte culturale si instituții de cult, proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodărești, case tradiționale, case muzeu) sau care prezintă document încheiat la notar care atestă dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va restaura/ consolida/ conserva, pe o perioadă de minim 10 ani de la depunerea cererii de finanțare.

 ATENTIE: Proprietarii de cladiri vechi sunt in calitate de reprezentanti legali a Societăților și întreprinderilor private/ ONG/ așezăminte culturale si instituții de cult, acestea fiind beneficiarul proiectului, nu proprietarii cladirilor vechi.

 ATENŢIE! ONG care nu sunt proprietari de astfel de obiective de patrimoniu (case, clădiri gospodărești, case tradiționale, case muzeu) trebuie să prezinte un acord/ o convenție scrisă între ONG și persoanele fizice proprietari de astfel de obiective, în cadrul căruia proprietarul își asumă obligația de a nu înstrăina obiectivul de patrimoniu și de a nu modifica aspectul/ funcționalitatea sa pentru o perioadă de minim 5 ani de la terminarea lucrărilor, precum și faptul că va asigura accesul turiștilor la obiectivul recondiționat.

Fonduri disponibile pe masura: 355.483,86Euro

Fonduri disponibile pe sesiune: 355.483,86 Euro

 Suma maxima  nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:80.000 Euro, în limita alocării financiare a apelului de selecție/măsurii.

Data limită de primire a proiectelor: 21.05.2018

Locul unde se pot depune proiectele:Sediul Asociației GAL Lider Bistrița-Năsăud, respectiv la următoarea adresă: Localitatea Ilva Mică, nr. 825, județul Bistrița-Năsăud, în intervalul orar 09:00-12:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului publicat pe site-ul: www.galbn.ro, respectiv sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL Lider Bistrița Năsăud.

Date de contact:
Asociația GAL Lider Bistrita Nasaud
LocalitateaIlvaMică, nr. 825, județul Bistrița-Năsăud,
Tel: 0727.301.144
e-mail: contact@galbn.ro
site: www.galbn.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × four =

Back