Proiect: Dezvoltarea Piețelor Locale Exclusiv Prin Lanțuri Scurte Pentru Produse Lactate

Scopul proiectului: Înființarea și dezvoltarea piețelor locale exclusiv prin lanțuri scurte și activități de promovare.

Prezentul proiect promovează și susține agricultura tradițională și bio locală. Parteneriatul promovează astfel produse lactate locale, susținând totodată stimularea economiei locale. De asemenea, urmareste dezvoltarea mediului rural vizat prin sprijinirea producătorilor locali și a produselor acestora. Mai mult de atât, zonele vizate se vor putea dezvolta și din punct de vedere turistic, întrucât alimentele locale au capacitatea de a promova turismul gastronomic al zonei.

Obiectiv general:

Crearea cooperării între diferite entități în scopul promovării și comercializării produselor lactate şi a derivatelor din lapte, produse de către partenerii fermieri, prin intermediul lanţului scurt de aprovizionare, dezvoltat cu respectarea principiului de piață locală.

Obiective specifice:

1. Integrarea unui lanț scurt de comercializare a produselor lactate și derivate din lapte, obținute de către producătorii agricoli din zona Sângeorz-Băi – Maieru, cu piața locală creată. Piața locală creată va respecta următorul criteriu: distanțele dintre exploatațiile de origine ale produselor partenerilor și punctele de comercializare, inițiate prin proiect, se vor încadra în intervalul 0-50 km.

2. Creșterea competitivității produselor parteneriatului pe piața locală prin intermediul promovării lanțurilor scurte de aprovizionare dezvoltate şi a piețelor locale deservite de aceste lanțuri.

Parteneri:

– Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița-Năsăud – Lider de parteneriat;

– Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca;

– Societatea Cooperativă Agricolă de Gradul I – Grupul de Producători Sîngeorz-Băi;

– Deac Ilișca Persoană Fizică Autorizată, Maieru

– Școala Gimnazială Artemiu Publiu Alexi Sângeorz-Băi;

– Scridonesi Mihai Gabriel Intreprindere Individuală – Pensiunea Agroturistică Victoria.

Lactatele sunt cu atât mai calitative cu cât zona în care sunt obținute, respectiv Sângeorz-Băi și Maieru, face parte din zona montană a României, conform ordinului nr. 355/2007 privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării și listei unităților administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată, dar și din aria HNV.

Astfel, produsele lactate ale fermierilor sunt produse HNV și pot obține și mențiunea facultativă de produs montan. Mai mult, odată cu începerea implementării proiectului, cel puțin unul dintre producătorii parteneri, se angajează să participe la o schemă de calitate prin care să obțină mențiunea de calitate facultativă de ”produs montan”.

Zona de producție vizată face parte din aria HNV a României. Terenurile Agricole cu Valoare Naturală Ridicată (High Nature Value Farmlands) sunt situate în mediul rural unde agricultura de tip tradițional este principala activitate economică și un factor-cheie în conservarea naturii. Aceste terenuri sunt caracterizate de prezența vegetației naturale și semi-naturale (pășuni), în general foarte bogată în specii, și sunt integrate, în unele cazuri, într-un peisaj mozaicat extins și neîntrerupt ce include elemente naturale (precum marginile de câmpuri, gardurile vii sau din piatră, zone împădurite sau cu arbuști, pâraie) și petece de pământ cultivat și livezi. Produsele ce provin din astfel de zone cu înaltă valoare naturală, sunt curate, sănătoase, având savoare și specificitate unice, date de solul, clima, cunoștințele tradiționale și îndemânarea transmise de-a lungul generațiilor în gospodăriile familiale mici din peisajele mozaicate. Valorificarea acestor produse permite naturii și comunităților rurale să prospere.

Evenimente

Prin proiect se realizeaza o strategie de promovare și  vor fi derulate mai multe acțiuni cu rol de promovare. Printre aceste acțiuni vor fi organizate și diverse evenimente în zona de producție sau în apropierea acesteia, prin care se va asigura promovarea și comercializarea produselor lactate obținute de către producătorii parteneri, împreună cu informarea și educarea potențialilor beneficiari direcți și indirecți ai acestora. Se vor organiza 6 evenimente de promovare, informare și educare si anume:

  1. Cină în natură și povestea brânzei

Acest eveniment se adresează în special populației din mediul urban, din orașele Sângeorz-Băi și Năsăud, important grup țintă pentru producătorii parteneri.

”Experimentul” culinar se adresează atât publicului larg cât și specialiștilor. Evenimentul pune accent pe gastronomia rurală, locală, care încorporează produsele lactate ale partenerilor. Astfel, prin realizarea acestui eveniment se dorește promovarea produselor prin intermediul gastronomiei autentice, adică a consumului de produse locale. În acest mod nu doar că va crește notorietatea produselor fermierilor parteneri, însă vom participa la păstrarea diversității culinare și culturale, foarte bogată, care se regăsește în produsele și rețetele locale. Evenimentul va avea și rolul de responsabilizare a consumatorilor, dorindu-se încurajarea consumului de produse locale, proaspete, obținute cât mai aproape de locul de comercializare.

Participanții la acest eveniment vor avea ocazia să asiste la o seară specială, în care se vor degusta produse lactate și preparate tradiționale.

Lactatele partenerilor vor fi în prim plan în cadrul acestui eveniment. Fiecare produs în parte va fi ”analizat” și ”explicat” participanților, încropindu-se astfel o poveste a brânzei.

Evenimentul va avea loc în aer liber, în orașul Sângeorz-Băi sau în proximitatea acestuia, data locația exactă urmând să fie stabilită în curând. Vom reveni!

  1. Tabără adresată studenților USAMV Cluj-Napoca

Prin intermediul acestui eveniment, o serie de studenți ai instituției partenere vor vizita exploatațiile fermierilor și vor interacționa în mod direct cu procesul artizanal de prelucrare a laptelui. Tinerii studenți cât și fermierii parteneri și alți doritori care se vor înscrie în prealabil la eveniment, vor participa la o serie de workshop-uri pe diverse teme, legate bineînțeles de produsele lactate.Astfel, agenda evenimentului va cuprinde:

– identificarea beneficiilor păstrării caracterului autohton și tradițional al produselor lactate;

– identificarea modalităților de certificare a produselor lactate și valoarea adăugată pe care acest demers o aduce produselor obținute de către fermieri;

– măsurile și normele de igienă și securitate alimentară;

– măsuri inovative care pot fi adoptate de către fermieri;

– responsabilizare a consumatorilor;

– prezentarea beneficiilor consumului de lapte și produse lactate

– sesiuni de degustare;

– vânzarea și preluarea comenzilor pentru produsele oferite de către parteneri.

3. Ziua porților deschise la fermele partenerilor

Acest eveniment se va adresa în special elevilor școlii partenere din Sângeorz-Băi, însă la eveniment sunt invitați să participe orice doritori, în special cei care fac parte din grupul țintă de consumatori. Evenimentul va începe cu vizitarea fermelor partenerilor și va continua cu expunerea unei ”lecții” captivante și interactive în care copiii vor afla ce sunt și modalitatea în care se utilizează diversele ustensile și cum laptele este transformat în produse lactate finite. Evenimentul va promova în rândul copiilor, produsele lactate naturale, autohtone obținute de către fermierii parteneri, dorindu-se educarea acestora în sensul aprecierii și preferării în consum a acestei categorii de produse, obținute în apropierea casei lor.

Acest tip de eveniment este cu atât mai oportun cu cât, studiile în domeniu arată că în România consumul de lactate, considerate unele dintre cele mai sănătoase alimente, este foarte scăzut, educația insuficientă în ceea ce privește alimentația sănătoasă și pierderea obișnuinței de a consuma lapte și produse lactate fiind unele dintre principalele cauze.

În urma derulării atelierelor educative din cadrul acestui eveniment, copiii vor învăța să să recunoască beneficiile consumului de produse lactate obținute în condiții naturale, tradiționale. Agenda completă a evenimentului va fi stabilită ulterior, de către parteneri împreună cu prestatorii contractați pentru organizarea, respectiv susținerea evenimentului. Vom reveni cu detalii!

Back