DESCRIERE PROIECT ȘI OBIECTIVELE PRINCIPALE

Proiectul are ca obiectiv principal creșterea participării elevilor din invățământul secundar superior și tertiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de învățare la locul de muncă și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică, consiliere și orientare profesională pentru 185 de elevi din unitățile de învățământ cu profil de turism și alimentație.

CUM ȘI UNDE?

Stagiile de practică destinate celor 185 de elevi vor fi efectuate în conformitate cu programa școlară fiind corelate cu derularea specifică a activităților unui an școlar. Prin urmare, după stabilirea responsabililor pentru organizarea stagiilor de practică (cadre didactice, expert grup tință, experți stagii practică) și după selecția dosarelor de practică, vor fi contactați partenerii de practică în vederea stabilirii termenelor și a altor condiții specifice (programare alocare elevi; stabilire departamente de lucru și rezultate așteptate, roluri și responsabilități).

Ulterior acestor etape procedurale și esențiale, activitățile de practică se vor deșfasură la sediul partenerului selectat și se vor gestiona prin îndrumarea directă a experților stagii de practică și sub monitorizarea cadrelor didactice supervizoare (stabilite de către entitățile de învațământ cu care se vor încheia convențiile de practică). Totodată, proiectul susține crearea de parteneriate pe termen lung între unitățile de învățământ vizate și firme din domeniul turismului și alimentației în scopul creșterii participării elevilor la programe de învățare la locul de muncă.

OBIECTIVE SPECIFICE

o     Creșterea capacității de integrare pe piața muncii pentru cei 185 de elevi prin implicarea într-un program de consiliere și orientare profesională, respectiv într-un program de sensibilizare și informare privind nediscriminarea de șanse pe piața muncii pentru o perioadă de 17 luni

o   Facilitarea tranziției de la educație la piața muncii prin implicarea elevilor într-un program dezvoltat pe o perioadă de 19 luni

 

vezi Metodologia de implementare și desfășurare a stagiilor de practică – VARIANTA DRAFT –

REZULTATE AȘTEPTATE

Prin realizarea activității de organizare și derulare a stagiilor de practică, se urmărește obținerea următoarelor rezultate:

– 2 calendare de desfășurare a practicii, pe perioada a doi ani școlari

– Parteneriate cu angajatori din domeniul alimentației și turismului, încheiate

– Selectarea a 185 de elevi din grupul țintă și înscrierea acestora în programul de stagii

– Susținerea a 185 de stagii de practică individuale și oferirea a 185 de burse a câte 600 de lei fiecare

– Întocmirea a 185 de dosare de practică

– Realizarea a 185 de evaluări

– Participarea a 12 elevi dintre cei selectați, la ateliere de practică în afara României

IMAGINI DE LA CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI DE LA LICEUL TEHNOLOGIC LIVIU REBREANU DIN COMUNA MAIERU
Previous
Next
Back